Aktualizacja Serwisu

Trwa aktualizacja serwisu. W pierwszym etapie zaktualizowany został system portalowy. Drugi etap, to uzyskanie pełnej funkcjonalności, trzeci etap – odświeżenie wyglądu strony.  Proszę o cierpliwość. Administrator.