Aktualizacja Serwisu

Trwa aktualizacja serwisu. W pierwszym etapie zaktualizowany został system portalowy.

Drugi etap, to uzyskanie pełnej funkcjonalności,

trzeci etap – odświeżenie wyglądu strony.  Proszę o cierpliwość. Administrator.